ReFace

Regions Facing Shocks:

building resilient communities

 

“ReFace – Regióny čelia šokom: budovanie odolnej komunity” je zlepšiť regionálnu prispôsobivosť a odolnosť prostredníctvom vzdelávania zamestnancov verejnej správy a ďalších zainteresovaných subjektov v oblasti regionálneho rozvoja.

Background

V poslednej dobe sa na medzinárodnej úrovni stretávame s množstvom nepriaznivých udalostí, ktoré vzbudili nové pochybnosti o dostupnosti efektívnych zdrojov a vhodných znalostí, ktoré podporia a umožnia rýchlu reakciu.

Posilňovanie odolnosti regiónu je nevyhnutné pre zabezpečenie schopnosti prosperovať, aj napriek nepriaznivým udalostiam a krízam. Cieľom projektu programu Erasmus+ “ReFace – Regióny čelia šokom: budovanie odolnej komunity” je zlepšiť regionálnu prispôsobivosť a odolnosť prostredníctvom vzdelávania zamestnancov verejnej správy a ďalších zainteresovaných subjektov v oblasti regionálneho rozvoja.

Odolnosť je viac než len opakom zraniteľnosti. Častejšie je označovaná ako schopnosť „zotaviť sa a zlepšiť“, čím je zdôraznená schopnosť poučiť sa zo skúseností a zlepšiť (dokonca aj zmeniť) inštitúcie a systémy.

United Nations University, p.4: https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/2232/Assessing-Fragility-Risk-and-Resilience-Frameworks.pdf

Ciele

Zvýšiť prispôsobivosť regiónov a ich odolnosť tak, aby prosperovali aj napriek nepriaznivým udalostiam a krízam;

Rozvinúť kompetencie, vedomosti a zručnosti v oblasti budovania odolných regiónov a komunít;

Poskytnúť efektívne nástroje a metódy pre rozvoj regionálnych politík;

Propagovať výmenu osvedčených praktík a vytvorenie neformálnej siete zainteresovaných politických hráčov.

Aktivity

Výskum

zameraný na európske regionálne politiky a vzdelávacie a tréningové potreby v oblasti budovania odolných komunít.

Zapojenie

verejnej správy, politických orgánov a ďalších regionálnych kľúčových hráčov prostredníctvom dotazníkov, interview, školení a workshopov.

Zvyšovanie povedomia

o dôležitosti regionálnych opatrení pri reagovaní na nepriaznivé udalosti.

Zdieľanie osvedčených praktík

na európskej úrovni s cieľom vytvoriť odolné komunity.

w

Zlepšenie špecializovaných vedomostí

v oblasti tvorby politiky odolných regiónov.

Výsledky

  • Európska správa o pripravenosti odolných regiónov s cieľom identifikovať a odhadnúť, aké odborné zručnosti a vzdelávacie potreby sú a budú potrebné v oblasti budovania odolných regiónov;
  • Sylaby pre online kurz „Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity“, popisujúce architektúru, obsah, úlohy a hodnotenia, metódy poskytnutia;
  • MOOC (masívny otvorený online kurz) „Regióny čelia šokom: budovanie odolnej komunity“ pre verejnú správu a vysokoškolských študentov odboru verejná správa a regionálny rozvoj;
  • Spoločný 3-dňový tréning účastníkov projektu o budovaní odolného regiónu (Francúzsko);
  • Road Map „Podpora odolného regiónu – nástroj pre udržateľné komunity“, v ktorej nájdete rady a nástroje na jednom mieste;
  • 6 regionálnych workshopov.

Novinky a podujatia

Short summary of SK Multiplier events

Short summary of SK Multiplier events

The two organizations – ASTRA and ENTRE, both located in Slovakia, have joined forces and carried out 2 multiplier events. The first one has happened in September and the last one in October. Let`s focus on the second one from 22nd of October, 2022. The Multiplier...

Information meetings

Information meetings

The information events “Road to resilience” took place in the UCA office on 30th June 2022, 30th September2022 and 24th October 2022, with aim to promote ReFace project, its activities and resources. More than 30 participants from public and civil sector, businessmen...

Informačné stretnutia – Levoča October 2022

Informačné stretnutia – Levoča October 2022

Dňa 22. 6. 2022 a dňa 21. 9. 2022 sa v priestoroch kancelarie MAS LEV a dňa 13. 10. 2022 v Trenčianskych Tepliciach uskutočnila multiplikačná udalosť pod názvom “Cesta k odolnosti”. Informačné podujatie bolo realizované v rámci projektu “ReFace – Regióny čeliace...

ReFace – Pilot course

ReFace – Pilot course

During the months of September-October, UCA involved 30 participants in the piloting of ReFace MOOC asking for their evaluation of the Modules developed. Participants included representatives of municipalities, entrepreneurs, employees of public administration and...

Pilotný kurz – Levoča, September 2022

Pilotný kurz – Levoča, September 2022

V priebehu letných mesiacov až do dnešných dní MAS LEV ako koordinator projektu umožnil 25 účastníkom vstúpiť na platformu MOOC za účelom absolvovania pilotného kurzu v rámci projektu “ReFace – Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity podporeného cez program...

Multiplier event in Spain

Multiplier event in Spain

FFE organized a Multiplier Event in Bilbao (Spain ) on 2nd of September 2022. The Multiplier Event was celebrated at the premises of Fondo Formación Euskadi. The event was aimed to inform the target group about the MOOC´s Modules, the European report created at the...