ReFace

Regions Facing Shocks:

building resilient communities

 

“ReFace – Regióny čelia šokom: budovanie odolnej komunity” je zlepšiť regionálnu prispôsobivosť a odolnosť prostredníctvom vzdelávania zamestnancov verejnej správy a ďalších zainteresovaných subjektov v oblasti regionálneho rozvoja.

Background

V poslednej dobe sa na medzinárodnej úrovni stretávame s množstvom nepriaznivých udalostí, ktoré vzbudili nové pochybnosti o dostupnosti efektívnych zdrojov a vhodných znalostí, ktoré podporia a umožnia rýchlu reakciu.

Posilňovanie odolnosti regiónu je nevyhnutné pre zabezpečenie schopnosti prosperovať, aj napriek nepriaznivým udalostiam a krízam. Cieľom projektu programu Erasmus+ “ReFace – Regióny čelia šokom: budovanie odolnej komunity” je zlepšiť regionálnu prispôsobivosť a odolnosť prostredníctvom vzdelávania zamestnancov verejnej správy a ďalších zainteresovaných subjektov v oblasti regionálneho rozvoja.

Odolnosť je viac než len opakom zraniteľnosti. Častejšie je označovaná ako schopnosť „zotaviť sa a zlepšiť“, čím je zdôraznená schopnosť poučiť sa zo skúseností a zlepšiť (dokonca aj zmeniť) inštitúcie a systémy.

United Nations University, p.4: https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/2232/Assessing-Fragility-Risk-and-Resilience-Frameworks.pdf

Ciele

Zvýšiť prispôsobivosť regiónov a ich odolnosť tak, aby prosperovali aj napriek nepriaznivým udalostiam a krízam;

Rozvinúť kompetencie, vedomosti a zručnosti v oblasti budovania odolných regiónov a komunít;

Poskytnúť efektívne nástroje a metódy pre rozvoj regionálnych politík;

Propagovať výmenu osvedčených praktík a vytvorenie neformálnej siete zainteresovaných politických hráčov.

Aktivity

Výskum

zameraný na európske regionálne politiky a vzdelávacie a tréningové potreby v oblasti budovania odolných komunít.

Zapojenie

verejnej správy, politických orgánov a ďalších regionálnych kľúčových hráčov prostredníctvom dotazníkov, interview, školení a workshopov.

Zvyšovanie povedomia

o dôležitosti regionálnych opatrení pri reagovaní na nepriaznivé udalosti.

Zdieľanie osvedčených praktík

na európskej úrovni s cieľom vytvoriť odolné komunity.

w

Zlepšenie špecializovaných vedomostí

v oblasti tvorby politiky odolných regiónov.

Výsledky

  • Európska správa o pripravenosti odolných regiónov s cieľom identifikovať a odhadnúť, aké odborné zručnosti a vzdelávacie potreby sú a budú potrebné v oblasti budovania odolných regiónov;
  • Sylaby pre online kurz „Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity“, popisujúce architektúru, obsah, úlohy a hodnotenia, metódy poskytnutia;
  • MOOC (masívny otvorený online kurz) „Regióny čelia šokom: budovanie odolnej komunity“ pre verejnú správu a vysokoškolských študentov odboru verejná správa a regionálny rozvoj;
  • Spoločný 3-dňový tréning účastníkov projektu o budovaní odolného regiónu (Francúzsko);
  • Road Map „Podpora odolného regiónu – nástroj pre udržateľné komunity“, v ktorej nájdete rady a nástroje na jednom mieste;
  • 6 regionálnych workshopov.

Novinky a podujatia

ReFace: discovering the adventure of resilience

ReFace: discovering the adventure of resilience

Why should we talk about the concept of resilience in terms of adventure? Every adventure intrinsically brings certain uncertainties and unexpected events that go beyond our control. In the process of resilience building, we prepare ourselves for a “game of...

ReFace: developing knowledge and skills to respond to adversities

ReFace: developing knowledge and skills to respond to adversities

Adversities and crises may unexpectedly hit regions and communities. How can we strengthen the ability to resist and respond to such events? Guided by the training needs and interests emerged from the field research, ReFace project partners aim to address this...

Regions Facing Shocks: building resilient communities

Regions Facing Shocks: building resilient communities

Source: https://epale.ec.europa.eu By Lucia Komornikova About the project In our recent article, we have provided an overview about ReFace project: ReFace project introduction. We have also promised to keep you updated on the project progress.  Before we get there,...