Videorozhovory

V tejto časti sú zhromaždené všetky videorozhovory uskutočnené počas vzdelávacej aktivity, ktorá sa konala v Nice v máji 2022. Partneri projektu ReFace boli požiadaní, aby odpovedali na nasledujúce otázky:

  • Prečo sa zaujímate o koncept regionálnej odolnosti? 
  • Čo pre vás znamená regionálna odolnosť?