Pilotný kurz – Levoča, September 2022

sep 20, 2022 | Novinky a podujatia

V priebehu letných mesiacov až do dnešných dní MAS LEV ako koordinator projektu umožnil 25 účastníkom vstúpiť na platformu MOOC za účelom absolvovania pilotného kurzu v rámci projektu “ReFace – Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity podporeného cez program ERASMUS+. Očakávali sme zároveň spätnú väzbu a postrehy k prvým dvom modulom tohto kurzu, ktorú poskytlo z 25 účastníkov celkom 12 študujúcich.

I keď participanti po registrácii hlásili technické problémy so zapínaním titulkov na videách, partneri projektu zareagovalli promptne a na platformu zaradili informácie, ako zapnúť titulky, zrýchliť či spomaliť video v prostredí MOOC. Viacerí vyhodnotili automatický preklad titulkov za problémový pre pochopenie témy.

Je nutné skonštatovať, že kurzu, ktorý do priestoru regiónov ponúkla MAS LEV, sa zúčastnili predovšetkým ľudia z praxe, to jest zástupcovia samospráv, podnikatelia, zamestnanci štátnej správy, ako aj zástupcovia iných miestnych akčných skupín, či občianskych združení. Tí sa zhodli na tom, že kurz obsahuje množstvo zaujímavých a dôležitých informácií, avšak prax im neumožnila sa kurzu venovať detailne, mnohí ho označili za príliš rozsiahly. Pričom by mnohí uvítali jeho praktickú podobu s možnosťou vyskúšať a spoločne riešiť krízové situácie cez modelové príklady pod vedením lektora. Online prostredie si vedia predstaviť ako priestor, do ktorého sa môžu vrátiť kedykoľvek pre oživenie teoretických informácií. A vedia si predstaviť, že tieto informácie budú prospešné i pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem uplatniť sa profesne pri rozvoji regiónov, v ktorých žijú.

Vraví sa, že krízy nepoznajú hranice; nemajú ani znalosti potrebné na ich prekonanie. To je hlavný dôvod, prečo je projekt ReFace riešený nadnárodne a v online prostredí. Veríme, že jeho uplatnenie bude prínosom vo všetkých partnerských krajinách.