Informačné stretnutia – Levoča October 2022

okt 18, 2022 | Novinky a podujatia

Dňa 22. 6. 2022 a dňa 21. 9. 2022 sa v priestoroch kancelarie MAS LEV a dňa 13. 10. 2022 v Trenčianskych Tepliciach uskutočnila multiplikačná udalosť pod názvom “Cesta k odolnosti”. Informačné podujatie bolo realizované v rámci projektu “ReFace – Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity” podporeného cez program ERASMUS+ s cieľom rozšíriť informácie o prebiehajúcom online pilotnom projekte a platforme MOOC, predstaviť partnerov podieľajúcich sa na príprave pilotného kurzu, ako aj s cieľom predstaviť nástroj pre orientáciu, tzv. Road Map všetkým záujemcom o tému regionálnej odolnosti.

Pozvanie na tieto tri informačné stretnutia prijalo spolu viac ako 40 účastníkov z radov verejného a občianskeho sektora, ako aj z radov podnikateľov a aktívnych obyvateľov územia.

Projekt pod názvom ReFace teda spojil skupinu ľudí, aby preskúmali, čo predstavuje odolnosť voči výzvam a aké faktory pomáhajú budovať a udržiavať silné regióny. Projekt vytvoril priestor, kde sa stretáva podnikateľský sektor, akademická obec, samosprávy a vládne agentúry pri riešení regionálnych výziev. Spoločne tak môžeme vybudovať odolnejšiu spoločnosť so schopnosťou prekonať rôzne tlaky a zotaviť sa z nich a zároveň zabezpečiť bezpečnosť svojich obyvateľov.