ReFace

Regions Facing Shocks:

building resilient communities

 

“ReFace – Regióny čelia šokom: budovanie odolnej komunity” je zlepšiť regionálnu prispôsobivosť a odolnosť prostredníctvom vzdelávania zamestnancov verejnej správy a ďalších zainteresovaných subjektov v oblasti regionálneho rozvoja.

Background

V poslednej dobe sa na medzinárodnej úrovni stretávame s množstvom nepriaznivých udalostí, ktoré vzbudili nové pochybnosti o dostupnosti efektívnych zdrojov a vhodných znalostí, ktoré podporia a umožnia rýchlu reakciu.

Posilňovanie odolnosti regiónu je nevyhnutné pre zabezpečenie schopnosti prosperovať, aj napriek nepriaznivým udalostiam a krízam. Cieľom projektu programu Erasmus+ “ReFace – Regióny čelia šokom: budovanie odolnej komunity” je zlepšiť regionálnu prispôsobivosť a odolnosť prostredníctvom vzdelávania zamestnancov verejnej správy a ďalších zainteresovaných subjektov v oblasti regionálneho rozvoja.

Odolnosť je viac než len opakom zraniteľnosti. Častejšie je označovaná ako schopnosť „zotaviť sa a zlepšiť“, čím je zdôraznená schopnosť poučiť sa zo skúseností a zlepšiť (dokonca aj zmeniť) inštitúcie a systémy.

United Nations University, p.4: https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/2232/Assessing-Fragility-Risk-and-Resilience-Frameworks.pdf

Ciele

Zvýšiť prispôsobivosť regiónov a ich odolnosť tak, aby prosperovali aj napriek nepriaznivým udalostiam a krízam;

Rozvinúť kompetencie, vedomosti a zručnosti v oblasti budovania odolných regiónov a komunít;

Poskytnúť efektívne nástroje a metódy pre rozvoj regionálnych politík;

Propagovať výmenu osvedčených praktík a vytvorenie neformálnej siete zainteresovaných politických hráčov.

Aktivity

Výskum

zameraný na európske regionálne politiky a vzdelávacie a tréningové potreby v oblasti budovania odolných komunít.

Zapojenie

verejnej správy, politických orgánov a ďalších regionálnych kľúčových hráčov prostredníctvom dotazníkov, interview, školení a workshopov.

Zvyšovanie povedomia

o dôležitosti regionálnych opatrení pri reagovaní na nepriaznivé udalosti.

Zdieľanie osvedčených praktík

na európskej úrovni s cieľom vytvoriť odolné komunity.

w

Zlepšenie špecializovaných vedomostí

v oblasti tvorby politiky odolných regiónov.

Výsledky

  • Európska správa o pripravenosti odolných regiónov s cieľom identifikovať a odhadnúť, aké odborné zručnosti a vzdelávacie potreby sú a budú potrebné v oblasti budovania odolných regiónov;
  • Sylaby pre online kurz „Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity“, popisujúce architektúru, obsah, úlohy a hodnotenia, metódy poskytnutia;
  • MOOC (masívny otvorený online kurz) „Regióny čelia šokom: budovanie odolnej komunity“ pre verejnú správu a vysokoškolských študentov odboru verejná správa a regionálny rozvoj;
  • Spoločný 3-dňový tréning účastníkov projektu o budovaní odolného regiónu (Francúzsko);
  • Road Map „Podpora odolného regiónu – nástroj pre udržateľné komunity“, v ktorej nájdete rady a nástroje na jednom mieste;
  • 6 regionálnych workshopov.

Novinky a podujatia

Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity

Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity

V nedávnom článku sme poskytli prehľad o projekte  ReFace: Úvod do projektu ReFace. Taktiež sme prisľúbili, že vás budeme informovať o pokrokoch projektu. Pred tým ako sa k tomu dostaneme, osviežme si informácie o samotnom projekte.  ReFace – Regióny čeliace šokom:...

Ako pretransformovať krízy na príležitosti pre rast?

Ako pretransformovať krízy na príležitosti pre rast?

Nedávne udalosti, najmä aktuálna medzinárodná kríza spôsobená šírením vírusu Covid-19, vytvorili nové, neočakávané výzvy pre európsku politickú agendu. Výskyt množstva rôznych nepríjemných udalostí v súčasnosti (finančné, sociálne, environmentálne, migračné) vyvolali...