ReFace: objavovanie dobrodružstva menom odolnosť

apr 11, 2022 | Novinky a podujatia

Prečo by sme mali o koncepte odolnosti rozprávať ako o dobrodružstve? Každé dobrodružstvo vo svojej podstate prináša určitú mieru neistôt a neočakávaných udalostí, ktoré presahujú našu kontrolu. V procese budovania odolnosti sa pripravujeme na “hru neistôt” tým, že sa snažíme predpokladať hrozby, ktoré sa môžu vyskytnúť. 

Partneri projektu ReFace spoločne pokračujú v tomto náročnom dobrodružstve, aby zlepšili znalosti a schopnosti v oblasti odolnosti, s cieľom prispieť k posilneniu súčasných politík a opatrení používaných na regionálnej úrovni.

Kvôli pretrvávajúcim obmedzeniam, ktoré spôsobila pandémia Covid-19, sa prvýkrát, od začiatku projektu, partneri osobne stretli až 7. a 8. apríla v Bilbau (Španielsko), v priestoroch FFE. No aj napriek tomu, nadšenie partnerov pre danú tému a ich neustála práca na dosahovaní cieľov projektu, podporovaná dôkladným dohľadom koordinátora, umožnili hladký progres aktivít projektu, nájdením efektívnych alternatív k aktivitám, ktoré nemohli byť uskutočňované osobne.

Počas stretnutia partneri prediskutovali doterajší vývoj, aktuálny stav projektu a spoločne naplánovali ďalšie kroky. Špeciálnu pozornosť venovali finalizácií MOOC a testovacej fáze, ktorá sa uskutoční v nasledujúcich mesiacoch za účasti zástupcov verejnej správy, univerzitných študentov, neziskových organizácií a ďalších aktérov aktívnych v regionálnom rozvoji.

Okrem toho bola odprezentovaná prvá verzia Roadmap “Zachovanie odolného regiónu – nástroj pre komunity”, ktorá zosumarizovala odporúčania a zdroje na posilnenie úrovne regionálnej odolnosti pre každého, kto sa o túto tému zaujíma. 

Za účelom školenia na tému odolnosť, sa partneri projektu čoskoro opäť stretnú v Nice, s cieľom pripraviť trénerov, ktorí povedú pilotný MOOC. Školenie zorganizuje Univerzita Côte d´Azur.

Chceli by ste sa dozvedieť viac o vývoji projektu a zúčastniť sa školenia? Kontaktujte nás a sledujte novinky o projekte na  Facebook and LinkedIn.

GR EAC – Erasmus+ Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvo v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

Partneri projektu: