Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity

sep 21, 2021 | Novinky a podujatia

V nedávnom článku sme poskytli prehľad o projekte  ReFace: Úvod do projektu ReFace. Taktiež sme prisľúbili, že vás budeme informovať o pokrokoch projektu. Pred tým ako sa k tomu dostaneme, osviežme si informácie o samotnom projekte. 

ReFace – Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity je dvojročný program, spolufinancovaný z programu EÚ Erasmus+ v rámci Kľúčovej akcie 2 – Strategické partnerstvo v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Zameriava sa na podporu kľúčových regionálnych hráčov z rôznych sektorov a tematických oblastí pri získavaní a/alebo zlepšovaní transverzálnych kompetencií a relevantných aktuálnych znalostí na budovanie, ďalší rozvoj a udržiavanie odolných regiónov a komunít. 

Zistite viac na: https://epale.ec.europa.eu

BY LUCIA KOMORNIKOVA